Pastes
Les pastes de la puntual Amb ingredients d'alta qualitat. Sempre utilitzem una percentatge de massa mare del pa, així donem un gust més intens a totes les pastes. No utilitzem cap tipus de productes químics, additius, estabilitzants ni olis no saludables.

www.lapuntual.cat

Ramon Turró 33 Girona

la.puntual

Pastes
Les pastes de la puntual Amb ingredients d'alta qualitat. Sempre utilitzem una percentatge de massa mare del pa, així donem un gust més intens a totes les pastes. No utilitzem cap tipus de productes químics, additius, estabilitzants ni olis no saludables.
Pastes
Les pastes de la puntual Amb ingredients d'alta qualitat. Sempre utilitzem una percentatge de massa mare del pa, així donem un gust més intens a totes les pastes. No utilitzem cap tipus de productes químics, additius, estabilitzants ni olis no saludables.
Pastes
Les pastes de la puntual Amb ingredients d'alta qualitat. Sempre utilitzem una percentatge de massa mare del pa, així donem un gust més intens a totes les pastes. No utilitzem cap tipus de productes químics, additius, estabilitzants ni olis no saludables.
Pastes
Les pastes de la puntual Amb ingredients d'alta qualitat. Sempre utilitzem una percentatge de massa mare del pa, així donem un gust més intens a totes les pastes. No utilitzem cap tipus de productes químics, additius, estabilitzants ni olis no saludables.
Pastes
Les pastes de la puntual Amb ingredients d'alta qualitat. Sempre utilitzem una percentatge de massa mare del pa, així donem un gust més intens a totes les pastes. No utilitzem cap tipus de productes químics, additius, estabilitzants ni olis no saludables.